11.6.2018 - 28.8.2018 - Registrace - semestrální kurzy

Hledat
Pokročilé hledání
Informace a přihlášení do soutěže

Volejbalová liga VŠE je soutěží reprezentačních týmů mužů a žen, studentů jednotlivých fakult školy. Týmům jsou poskytnuty reprezentační dresy fakult. Volejbalová liga je dlouhodobou soutěží akademického roku, hranou dvoukolově v zimním a letním semestru. Divácká podpora akademické obce při utkáních týmů fakult je vítána. Fanoušci jsou zváni shlédnout sportovní zápolení a podpořit reprezentanty své fakulty.

Přihlášení do soutěže

Studenti s volejbalovými herními zkušenostmi, se zájmem zahrát si volejbal a reprezentovat svoji fakultu, se přihlásí u organizátora soutěže odb. as. J. Boštičky (CTVS VŠE) nebo mailem na adresu bosticka@vse.cz. V přihlášce uvedou studovanou fakultu, jméno příjmení, ID (InSIS), univerzitní e-mail, preferované herní posty a facebookovou identifikaci.
Zájemce je následně zapsán na soupisku fakulty (soupisku naleznete na stránce aktuálního ročníku). Na soupisku fakulty je možno zapsat až 15 hráčů. K dispozici je 15 reprezentačních dresů každé fakulty. Účast na utkáních je na dohodě týmu.

Podpora komunikace týmu na Facebooku
Pro možnost interní komunikace s dalšími hráči týmu a organizátorem budou vytvořeny uzavřené facebookové skupiny „   Tajná“ s příslušným názvem - VLFFÚ muži, VLFFÚ ženy, VLFMV muži, VLFMV ženy, VLFPH muži, VLFPH ženy, VLFIS muži, VLFIS ženy, VLNF muži, VLNF ženy. Současně s přihlášením do soutěže mi zašlete Vaší facebookovou identifikaci a požádám vás o "přátelství". Po potvrzení vás přidám do příslušné skupiny.

Propozice soutěže

Předpis soutěže:
Hraje se podle pravidel volejbalu ČVS. Účastní se studenti Vysoké školy ekonomické v Praze, příslušných pražských fakult. K utkání nastupují týmy v jednotném oblečení (reprezentační dresy fakult). Při utkání jsou týmy povinny vyplnit zápis o utkání.

Místo utkání:
Sportovní hala VŠE, Na Třebešíně

Systém soutěže:
Hraje se systémem každý s každým, dvoukolově v zimním a letním semestru. Utkání se hrají na tři hrané sety do 25 bodů s rozdílem dvou bodů.

Bodování soutěže:
Podle výsledného poměru setů v utkáních je při vyhodnocování soutěže přidělen bodový zisk družstva za vítězné sety.
Při vyhodnocování umístění týmů podzimní i jarní části soutěže je určující počet získaných bodů.
Při rovnosti bodů rozhoduje o umístění na kterémkoliv místě vyšší rozdíl setů, případně vyšší rozdíl míčů.
Při vyhodnocování umístění týmů celého ročníku soutěže je určující součet bodů v utkáních obou kol soutěže. Při rovnosti bodů rozhoduje o umístění na kterémkoliv místě vyšší rozdíl setů při součtu obou kol. Mají-li i potom dva nebo i více týmů stejné umístění, rozhoduje vyšší rozdíl míčů při součtu obou kol.

Rozhodčí:
Domácí tým dle "rozpisu soutěže" je povinnen zajistit rozhodčího a zapisovatele.

Organizační zajištění: Domácí tým v utkání se podílí na zajištění zázemí pro utkání (příprava hřiště, stojanu pro rozhodčího,  případně hlediště). Vítězný tým v utkání zpracuje informaci o utkání pro prezentaci.

Časový rozpis soutěže:
Naleznete v informacích o aktuálním ročníku.

Bezpečnost při soutěži:
Studentům se doporučuje vlastní úrazové pojištění. Organizátor nenese odpovědnost plnění odškodnění úrazového pojištění.

Změny v propozicích platné od 6. ročníku - ak. rok 2017/2018

Kapitán týmu:
Každý fakultní tým má povinnost formálně jmenovat kapitána týmu, u jehož jména bude v seznamu hráčů uvedeno písmeno (C). Kapitán týmu zastupuje zájmy týmu a jeho povinností je nejpozději do 22:00 hod dva dny před konáním utkání sdělit kapitánovi soupeře a organizátoru soutěže, zda tým jeho fakulty se k utkání dostaví.

Kontumace:
V případě, že se tým není schopen zúčastnit utkání, je utkání kontumováno ve prospěch soupeře v poměru 3 : 0 na sety (75 : 0). V případě dvou kontumací je tým vyřazen z bodování aktuálního semestru a všechny jeho dosavadní výsledky jsou anulovány.

Hostující hráči:
V případech, kdy tým není schopen postavit k utkání šest hráčů z vlastní fakulty, může tým povolat k utkání libovolné hráče z řad studentů, absolventů nebo kamarádů. Jedinou podmínkou je, že tento hráč není členem jiného fakultního týmu.

Rozhodčí
Stále platí povinnost domácího týmu zajistit rozhodčího (rozhodčím může  být hráč, který se účastní daného utkání).

Minimální počet hráčů
Minimální počet hráčů pro účast týmu v utkání je pět, včetně hostujících hráčů.

Změny termínu utkání
Ve výjimečných a odůvodněných případech může kapitán týmu po dohodě se soupeřem navrhnout organizátorovi soutěže náhradní termín, nejpozději však dva dny před začátkem daného utkání. Každou žádost o přeložení posuzuje organizátor soutěže individuálně na základě závažnosti. V případě zamítnutí žádosti je utkání kontumováno ve prospěch soupeře.