Pravidla soutěže

Předpis soutěže:
Hraje se podle pravidel volejbalu ČVS. Účastní se studenti Vysoké školy ekonomické v Praze, příslušných pražských fakult. K utkání nastupují týmy v jednotném oblečení (reprezentační dresy fakult). Při utkání jsou týmy povinny vyplnit zápis o utkání.

Místo utkání:
Sportovní hala VŠE, Na Třebešíně. Viz Google Maps.

Systém soutěže:
Hraje se systémem každý s každým, dvoukolově v zimním a letním semestru. Utkání se hrají na tři hrané sety do 25 bodů s rozdílem dvou bodů.

Bodování soutěže:
Podle výsledného poměru setů v utkáních je při vyhodnocování soutěže přidělen bodový zisk družstva za vítězné sety.

  1. Při vyhodnocování umístění týmů podzimní i jarní části soutěže je určující počet získaných bodů (setů).
  2. Při rovnosti bodů rozhoduje o umístění na kterémkoliv místě vyšší rozdíl setů, případně vyšší rozdíl míčů.
  3. Při vyhodnocování umístění týmů celého ročníku soutěže je určující součet bodů (setů) v utkáních obou kol soutěže. Při rovnosti bodů rozhoduje o umístění na kterémkoliv místě vyšší rozdíl setů při součtu obou kol. Mají-li i potom dva nebo i více týmů stejné umístění, rozhoduje vyšší rozdíl míčů při součtu obou kol.

Časový rozpis soutěže:
Naleznete v sekci rozpisu utkání.

Rozhodčí:
Domácí tým dle rozpisu utkání je povinen zajistit rozhodčího (rozhodčím může být hráč, který se účastní daného utkání) a zapisovatele.

Organizační zajištění:
Domácí tým v utkání se podílí na zajištění zázemí pro utkání (příprava hřiště, stojanu pro rozhodčího, případně hlediště).

Reportáže
Od 7. ročníku zaniká povinnost vítězného týmu zpracovat reportáž z utkání. Zpracování reportáže z utkání je dobrovolné a může tak učinit, kterýkoliv hráč z utkání. Nové reportáže a nejlepší reportáže z předchozích ročníků naleznete na stránce Reportáže z utkání

Zprávy z jednotlivých ročníků
Po skončení semestru vzniká vítězi zimního semestru a celkovému vítězi ročníku povinnost zpracovat závěrečnou zprávu o průběhu semestru respektive ročníku Volejbalové ligy VŠE. Zprávy z jednotlivých ročníků naleznete na následující stránce.

Fotodokumentace a video
Od 7. ročníku nově vzniká povinnost každému týmu v daném semestru zajistit  fotodokumentaci nebo sestříhat video z herních aktivit týmu z průběhu podzimního i jarního kola soutěže vhodných k propagaci VL VŠE. Fotodokumentaci nebo video následně hráči zasílají řídícímu soutěže e-mailem na adresu bosticka@vse.cz. Fotky a videa budou publikovány v sekci Fotografie a videa – Fotogalerie a videa fakultních týmů

Kapitán týmu:
Každý fakultní tým má povinnost formálně jmenovat kapitána týmu, u jehož jména bude v seznamu hráčů uvedeno písmeno (C). Kapitán týmu zastupuje zájmy týmu a jeho povinností je nejpozději do 22:00 hod dva dny před konáním utkání sdělit kapitánovi soupeře a organizátoru soutěže, zda tým jeho fakulty se k utkání dostaví.

Kontumace:
V případě, že se tým není schopen zúčastnit utkání, je utkání kontumováno ve prospěch soupeře v poměru 3 : 0 na sety (75 : 0). V případě dvou kontumací je tým vyřazen z bodování aktuálního semestru a všechny jeho dosavadní výsledky jsou anulovány.

Hostující hráči:
V případech, kdy tým není schopen postavit k utkání šest hráčů z vlastní fakulty, může tým povolat k utkání libovolné hráče z řad studentů, absolventů nebo kamarádů. Jedinou podmínkou je, že tento hráč není členem jiného fakultního týmu.

Minimální počet hráčů
Minimální počet hráčů pro účast týmu v utkání je pět, včetně hostujících hráčů.

Změny termínu utkání 
Ve výjimečných a odůvodněných případech může kapitán týmu po dohodě se soupeřem navrhnout organizátorovi soutěže náhradní termín, nejpozději však dva dny před začátkem daného utkání. Každou žádost o přeložení posuzuje organizátor soutěže individuálně na základě závažnosti. V případě zamítnutí žádosti je utkání kontumováno ve prospěch soupeře.

Bezpečnost při soutěži:
Studentům se doporučuje vlastní úrazové pojištění. Organizátor nenese odpovědnost plnění odškodnění úrazového pojištění.