Přihlášení do soutěže

Studenti s volejbalovými herními zkušenostmi, se zájmem zahrát si volejbal a reprezentovat svoji fakultu, se přihlásí u organizátora soutěže odb. as. J. Boštičky (CTVS VŠE) nebo mailem na adresu bosticka@vse.cz. V přihlášce uvedou:

  • studovanou fakultu,
  • jméno a příjmení,
  • ID (InSIS),
  • preferované herní posty,
  • facebookovou identifikaci.

Zájemce je následně zapsán na soupisku fakulty, viz Soupisky fakult. Na soupisku fakulty je možno zapsat až 15 hráčů. K dispozici je 15 reprezentačních dresů každé fakulty. Účast na utkáních je na dohodě týmu.

Podpora komunikace týmu na Facebooku
Pro možnost interní komunikace s dalšími hráči týmu a organizátorem budou vytvořeny uzavřené facebookové skupiny „Tajná“ s příslušným názvem – VLFFÚ muži, VLFFÚ ženy, VLFMV muži, VLFMV ženy, VLFPH muži, VLFPH ženy, VLFIS muži, VLFIS ženy, VLNF muži, VLNF ženy. Současně s přihlášením do soutěže mi zašlete Vaší facebookovou identifikaci a požádám vás o „přátelství“. Po potvrzení vás přidám do příslušné skupiny.