Setkání vítězů s děkany

14.06.2022 – Setkání prof. Ing. P. Musílka, Ph.D. se studenty FFÚ, vítěznými týmy 9. ročníku VL VŠE

19.6.2019 – Setkání prof. Ing. I. Nového, CSc se studenty FPH, vítězným týmem 7. ročníku VL VŠE

10.6.2019 – Setkání doc. Ing. L. Mejzlíka, Ph.D. se studentkami FFÚ, vítězným týmem 7. ročníku VL VŠE

5.6.2018 – Setkání doc. Ing. L. Mejzlíka, Ph.D. se studentkami a studenty FFÚ, vítěznými týmy 6. ročníku VL VŠE

14.6.2017 – Setkání doc. Ing. L. Mejzlíka, Ph.D. se studentkami a studenty FFÚ, vítěznými týmy 5. ročníku VL VŠE

13.6.2016 – Setkání doc. Ing. L. Mejzlíka, Ph.D. se studentkami a studenty FFÚ, vítěznými týmy 4. ročníku VL VŠE

8.6.2015 – Setkání doc. Ing. L. Mejzlíka, Ph.D. se studentkami FFÚ, vítězným týmem 3. ročníku VL VŠE

6.6.2015 – Setkání doc. Ing. Š. Müllera, CSc., MBA se studenty FMV, vítězným týmem 3. ročníku VL VŠE

18.6.2014 – Setkání prof. Ing. J. Vebera, CSc. se studenty FPH, vítězným týmem 2. ročníku VL VŠE

16.6.2014 – Setkání doc. Ing. L. Mejzlíka, Ph.D. se studentkami FFÚ, vítězným týmem 2. ročníku VL VŠE

12.6.2013 – Setkání prof. Ing. J. Vebera, CSc. se studenty FPH, vítězným týmem 1. ročníku VL VŠE

3.6.2013 – Setkání doc. Ing. P. Dvořáka, Ph.D. se studentkami FFÚ, vítězným týmem 1. ročníku VL VŠE