Reprezentační týmy fakult školy ve 3. ročníku Volejbalové ligy VŠE

24. června
2015

V akademickém roce 2014/2015 na palubovce ve Sportovní hale VŠE Na Třebešíně duněly opět smeče a odehrávaly se nelítostné sportovní souboje studentů fakultních týmů ve 3. ročníku Volejbalové ligy VŠE. Barvy dresů příslušných fakult podněcovaly studenty ke snaze o co nejlepší výkon a dosažení nejúspěšnějšího výsledku pro reprezentaci své fakulty. Sportovní soutěžení probíhalo v duchu fair play a pomohlo naplnit ideu aktivního studentského života na škole. Bojovné kolektivní výkony ocenili i fanoušci, kteří přišli své kamarády z fakult podpořit.

Pravdou také je, že několik zápasů se odehrálo bez přítomnosti diváků. Myslím si, že snaha studentů fakultních reprezentací by si zasloužila větší pozornost a podporu akademických obcí fakult i z hlediště. Motivem při zakládání soutěže byly nejen sportovní výsledky a umístění, ale i iniciovat projev vysokoškolské kultury ve společenských vztazích na fakultách a nabídnout prostor pro vytvoření sounáležitosti studentů s fakultou. Přejme dalším ročníkům soutěže většího zájmu, aby studentský život na naší Alma Mater měl odezvu jak při studiu tak i ve vzpomínkách po absolutoriu.

V letošním 3. ročníku v kategorii žen obhájila vítězství již podruhé děvčata z FFÚ. Obhájit vítězství je vždy složitější, což dokumentoval i průběh letošní soutěže. V každém utkání se děvčata i z ostatních fakult snažila svými výkony dosáhnout co nejlepšího výsledku. Po ukončení podzimního kola soutěže byly kandidátkami na vítězství děvčata FMV s tříbodovým náskokem na FFÚ a čtyřbodovým na FPH. Děvčata FIS a NH bodově zaostávala. Jarní kolo soutěže se děvčatům FMV nevydařilo, získala pouze 4 body a děvčata FPH se na ně bodově dotáhla a oba týmy získaly 15 bodů a podělily se o druhé a třetí místo. Vyrovnanost zisku vítězných setů v podzimní i jarní části soutěže děvčat FFÚ byla velkou devizou pro obhájení a třetí vítězství v řadě. K dramatičnosti soutěže jarního kola přispěla i děvčata FIS, kterým se jarní kolo vydařilo. Zisk osmi vítězných setů byl pouze o jeden méně než vítězné FFÚ.

Vyrovnanost zisku vítězných setů v podzimní a jarní části soutěže a tím i bodů do celkového hodnocení, slavilo úspěch i v kategorii mužských reprezentací. Se ziskem devíti a osmi bodů zvítězil tým FMV. K vítězství přispěla vyspělost a sehranost týmu jako důsledek pravidelné docházky na zápasy většiny hráčů týmu. Tým FPH, vítěz dvou předcházejících ročníků, po velmi nevydařeném jarním kole se čtyřmi body skončil druhý. Deset bodů a první místo z podzimní části se jim nepodařilo zúročit.

Úspěch fakultních týmů ocenili děkani vítězných fakult, kteří po ukončení soutěže pozvali studenty svých týmů na společenské setkání spojené s předáním upomínkových plaket. Plakety, jako dar a podporu vysokoškolských studentů, poskytuje Nadace Preciosa. S Nadací, jejímž zakladatelem byl bývalý rektor VŠE prof. Ing. V. Šilhán, CSc., spolupracujeme od počátku konání VL VŠE a touto formou bych chtěl za poskytnutý dar poděkovat.

V průběhu soutěže vítězné týmy jednotlivých zápasů dokumentují své zážitky v reportážích z utkání. Letošní podzimní část soutěže je zdokumentována i ve videoreportážích.

Reprezentačním týmům fakult je nutno poděkovat za účast ve VL VŠE a přejeme, aby v příštím ročníku navázaly na dosavadní úspěchy.

J. Boštička – CTVS VŠE

Výsledky 3. ročníku naleznete zde.

O 3. ročníku VL VŠE napsali studenti vítězných týmů

Za muže Filip Zima (FMV)

Se závistivými pohledy nastupovala do letošní Volejbalové ligy VŠE také Fakulta mezinárodních vztahů. Za dva uplynulé ročníky se týmu FMV nevydařila cesta za školním pohárem ani jednou i přes značnou zkušenost jednotlivých hráčů tvořící tento silný přesto milý spolek bránící vždy svou stranu sítě. S živou představou dvou trofejí zdobící zasedací místnost Fakulty podnikohospodářské z předcházejících ročníků se kluci vrhli neostyšně do boje.

Začátek celé soutěže se pro ně ale nejevil vůbec růžově, první zápas museli odehrát pouze v pěti, z dalších bitev vyšli převážně se ziskem pouze dvou bodů ze tří a samozřejmě se našly i velmi zdařilé prohry. Body pro FMV však nenápadně přibývaly, vítězné reportáže byly psány stále s větším očekáváním. Nezaháleli ovšem ani soupeři.

Ke konci zimní části okupoval tým FMV druhou pozici tabulky, první místo obsadil favorit celé soutěže, družstvo Fakulty podnikohospodářské.

Mnohem větší zvraty ovšem přinesla část jarní. Týmu FPH se příliš nedařilo, nicméně do hry o pomyslný trůn krále VL VŠE vstoupili nečekaně také reprezentanti Fakulty financí a účetnictví.

Jeden zápas před samotným koncem celého dvousemestrálního volejbalového klání měly všechny tři zmiňované fakulty šanci na vítězství. Nejlepší pozici na cestu k vítězství měli ovšem borci z mezinárodních vztahů. Hozenou rukavici v žádném případě nenechali ležet ladem, bojovali až do samotného závěru. Sen se stal skutečností.

K předání již zmíněných cen se téměř kompletní tým v průběhu kratší hodiny úspěšně dostavil na místo a ceremoniál mohl začít.

Prodiskutoval se průběh soutěže, hráči poreferovali panu děkanovi Müllerovi o jejich studiu na škole, pan Boštička, samotný organizátor VL VŠE, pobavil nevšedními vtípky a příběhy z nepříliš vzdáleného mládí. Každý přítomný volejbalista ovšem primárně ostřil zrak pouze na jednu věc, šedé válce s logem firmy Preciosa.

Po dvousemestrálním nelítostném boji mohli konečně reprezentanti Fakulty mezinárodních vztahů pozvednout, jako historicky první tým své fakulty v dějinách naší školy, nad hlavy své křišťálové ceny mistrů Volejbalové ligy VŠE.

Na setkání bylo přizváno i družstvo žen, které k celému aktu pouze smutně přihlíželo. Bohužel slečnám uniklo vítězství ligy v posledním zápase letního semestru. Nešťastný jeden set tedy připravil fakultu mezinárodních vztahů o naprosté ovládnutí této soutěže.

Doufáme ale, že tvrdý trénink a otevřená mysl dovede v příštím ročníku k úspěchu oba týmy stejně tak, jak se letos podařilo pouze jednomu z nich, že druhá fakulta bude moci své oslavy znásobit a vyzdobit zasedací místnost nyní ne jedním, nýbrž dvěma dalšími křišťály.

Letošní Volejbalová liga Vysoké školy ekonomické rozhodně nebyla procházka rozkvetlou zahradou ani pro jeden z pěti týmů reprezentantů. Všechny ovšem dokázaly, že dokáží čestně hájit jméno své fakulty a co více, že má tento krásný sport stále své příznivce jak v řadách hráčů, tak fanoušků, že dokáže spojovat lidi, vnášet do života zábavu a skrze hřiště odvádět starosti či strasti, kterých máme všichni na vysoké škole jistě pestrou sbírku.

Cíl účasti nikdy nebyla výhra soutěže, i když nás samozřejmě motivuje nejvíce, nýbrž stmelení kolektivu lidí se společným zájmem, zájmem nejkrásnějším – odbíjenou. Toho se bez nejmenších pochyb docílilo a jedná se právě o tu věc, za kterou jsme my všichni sportem zaujatí nejvíce vděčni.

Za dívky Eliška Slunečková (FFÚ)

Hattrick FFÚ ve Volejbalové lize VŠE

Poslední zápasy dohrány, ceny vítězům rozdány a 3. ročník Volejbalové ligy VŠE je u konce. A opět se šťastným koncem pro náš tým Fakulty financí a účetnictví.

V podzimním kole soutěže nám bylo hned v úvodu děvčaty Fakulty mezinárodních vztahů naznačeno, že chceme-li vyhrát i potřetí, budeme se muset hodně snažit. Nadělily nám porážku a nakonec sebraly i pololetní prvenství. No zbytek podzimních zápasů jsme si už uhlídaly a obsadily 2. místo.

Jarní část ligy všechno změnila, probraly jsme se ze zimního spánku, začaly se koncentrovat a zejména díky nádhernému a napínavému poslednímu zápasu s FMV se dostavilo další vítězství.
To nám umožnilo pokračovat v milé tradici a opět přijmout pozvání na setkání s děkanem naší fakulty panem doc. Mejzlíkem. Zde je na místě poděkovat mu za vlídná slova a podporu, stejně jako panu PaedDr. Boštičkovi z CTVS za trpělivost, ochotu a organizaci turnaje.

Je moc fajn, že můžeme zase jednou uzavřít rok s krásnými skleněnými upomínkami a další sadou pěkných vzpomínek a zážitků.

Reprezentační týmy fakult školy ve 3. ročníku Volejbalové ligy VŠE