Reprezentační týmy fakult školy ve 2. ročníku Volejbalové ligy VŠE

1. července
2014

Po úspěšném prvním ročníku se volejbalové reprezentační týmy mužů i žen oblékli do barevných dresů svých fakult a zahájili sportovní zápolení letošního ročníku se snahou lepšího umístění předcházejícího. Zájem být i nadále součástí reprezentačních kolektivů fakult byl dán faktem, že se soupisky týmů ve většině případů stabilizovaly nebo měnily v minimální míře.

Základní sestavy se obměnily pouze u některých týmů fakult z důvodu ukončení studia části hráčů. Do několika týmů se přihlásili noví reprezentanti se snahou posílit reprezentaci fakulty. Některé týmy fakult s menším počtem přihlášených studentů v průběhu letošního ročníku začaly mít určité problémy s účastí na zápasech. Tento fakt byl ovlivněn řadou aspektů v podobě zdravotní indispozice, nutností účasti na prezentacích seminárních projektů, účasti na Erasmu apod. Tyto objektivní neúčasti je možno částečně eliminovat možností rozšířením kádru zájemců na fakultě.  Týmy s menším počtem účastníků budou muset na svých fakultách realizovat rozsáhlejší prezentaci reprezentace a týmy doplnit.

V letošním 2. ročníku vybojovaly vítězství stejné fakultní týmy jako v ročníku minulém, jak v kategorii žen tak i mužů. Vítězství v kategorii žen získala děvčata z FFÚ. Soupiska děvčat FFÚ pro tento ročník nedoznala žádných změn, tým byl stabilizován a projevila se již určitá vyspělost a sehranost. Toto bylo hlavní devizou týmu. Pro děvčata ostatních fakult byla vzájemná utkání s FFÚ více prestižní. Jejich zvýšenou snahou, podpořenou zlepšenými výkony, bylo děvčata z FFÚ porazit. I přesto děvčata FFÚ všechna svá utkání vyhrála. Snaha ostatních fakult se ale odrazila ve výsledcích letního semestru. Všem fakultám se podařilo vyhrát alespoň jeden set. Tak již nyní se těšme na bojovné výkony při utkáních 3. ročníku po prázdninách.

Vítězem v kategorii mužů se stali studenti FPH. Obhajoba vítězství byla velmi složitá, jelikož se jim snížil počet hráčů na soupisce po odchodu několika absolventů. Pro týmy ostatních fakult se naskytla příležitost nad studenty FPH zvítězit a oplatit jim porážky z minulého ročníku. Nestalo se tak. Ba naopak, hráče FPH situace v kádru ještě více semkla a do výsledné tabulky získali o dva vyhrané sety více oproti minulému ročníku. Snaha ostatních fakult se projevila ve vysoké a kvalitní úrovni odehraných zápasů a vyrovnanosti celé soutěže. Ukazatelem je i shodný bodový zisk v umístění FIS a FMV, kdy o pořadí musel rozhodnout rozdíl odehraných míčů v celém ročníku. Pro reprezentaci FPH nastane v příštím ročníku složitá situace, kdy většina hráčů týmu ukončí studium. Věřme, že se na fakultě najdou nové posily pro soutěž.

Vítězství fakultních týmů ocenili i děkani, kdy studenty pozvali na společenské setkání spojené s předáním upomínkových plaket.

Všem reprezentačním týmům fakult je nutno poděkovat za bojovnost a snahu o dosažení co nejlepších výsledků. Je nutno ocenit i to, že každý z týmu svým podílem přispívá k prezentaci své fakulty v celoškolském rozměru.

Držíme palce, aby v příštím ročníku se reprezentacím fakult podařilo navázat na dosavadní úspěchy.

J. Boštička – CTVS VŠE

Výsledky 2. ročníku naleznete zde.

Po ukončení 2. ročníku VL VŠE napsali studenti vítězných týmů

Za dívky Jana Lysáková (FFÚ)

2. ročník Volejbalové ligy VŠE… aneb jak jsme to zase vyhrály!

Ruku v ruce se začátkem akademického roku 2013/2014 odstartoval i 2. ročník Volejbalové ligy VŠE. Do něj nastupoval náš tým Fakulty financí a účetnictví jako obhájkyně titulu z premiérového ročníku. Hned od začátku bylo jasné, že tento ročník je v mnoha směrech stejný jako ten minulý a vlastně tak dost jiný.

V podzimní části soutěže se našemu týmu podařilo uhájit si suverenitu z prvního ročníku. Přestože se v týmu objevily nové tváře, velice rychle se adaptovaly mezi zkušený základ a dotvořily tak mozaiku kompaktního týmu, který si opět došel pro pololetní vítězství.

V jarním kole se však něco změnilo. Jako by si týmy ostatních fakult ve svých středech řekly „A dost bylo F1!“ a začaly náš tým nepříjemně trápit. Častěji se objevovaly na ukazateli vyrovnané výsledky a bohužel pro nás i ztracené sety. Ve finále tedy došlo k tomu, že jarní část soutěže si ve svůj prospěch uzmula Fakulta informatiky a statistiky.

Zvlášť v těžké jarní části soutěže bylo občas těžší udržet v týmu vysoký stupeň optimismu, který je pro náš tým jinak přímo typický. Přesto se nám v celkovém součtu podařilo především díky silnému podzimnímu kolu obhájit titul, z čehož máme obrovskou radost.

Odměnou nám nebyla jenom spokojenost z obhajoby, ale i setkání s panem děkanem. Protože v průběhu roku došlo k personální výměně na pozici děkana naší fakulty. Našeho podporovatele doc. Petra Dvořáka nahradil neméně nadšený podporovatel doc. Ladislav Mejzlík. Věříme tedy, že jsme novému panu děkanovi připravily příjemné uvítání.

Jelikož druhý ročník Volejbalové ligy VŠE byl opět velmi příjemný, je na místě začít děkovat. Nyní už bývalému děkanovi docentu Dvořákovi za jeho podporu, kterou nám věnoval během podzimní části druhého ročníku (a samozřejmě v průběhu celého prvního ročníku).
Novému panu děkanovi docentu Mejzlíkovi za velice vřelý nástup do našeho volejbalového kolotoče. Zejména děkujeme za příjemné setkání ze 16. 6. 2014, kdy se nám dostalo překvapení s podtitulem „Gentlemani nevymřeli“ a kromě milých slov jsme si odnášely i květiny. S trochou nadsázky lze říci, že nový pan děkan si na úvod nasadil laťku vysoko. Takže pane děkane, čím budeme překvapeny, když vyhrajeme i do třetice? 🙂

A nesmíme zapomenout na guru a mozek celé soutěže pana Boštičku, bez jeho nadšení pro věc by se soutěž nehrála a bez jehož připomínkování by občas došlo k opomenutí „nepodstatných“ věcí jako rozhodčí, zápis o utkání nebo reportáž.

Co říci závěrem? Do třetice všeho dobrého a Volejbalová liga VŠE je prostě fajn!

Za muže Jan Vojta (FPH)

Po velice úspěšném prvním ročníku následoval další vydařený ročník Volejbalové ligy VŠE, kde studenti hájí barvy svých fakult. Každý tým čeká 8 zápasů, 4 v podzimní části a 4 v jarní. Každý semestr se tedy studenti potkají s jednou soupeřící fakultou. Systém bodování je nastavený tak, že za každý vyhraný set je 1 bod do tabulky. Utkání se hrají na 3 hrané sety, tudíž za stavu 0:2 je stále o co bojovat a studenti k tomu tak přistupovali.

Část, která se odehrála v zimním semestru, byla v mužské soutěži již tradičně velice kvalitní a vyrovnaná. V půlce sezóny vedla tabulku Fakulta podnikohospodářská (FPH), která obhajovala celkové vítězství, chlapci z této fakulty dali tedy jasně najevo, že chtějí titul obhájit.

V jarní části soutěže se především soutěž mužů velice vyrovnala, a to hlavně díky novým tvářím ve všech týmech. Studenti ostatních fakult začali FPH bodově dohánět a schylovalo se k napínavému vyvrcholení. Kdy na titul mohly dosáhnout dvě kola před koncem dokonce 4 týmy. Tým mužů FPH však konec sezóny zvládl na jedničku, vzal vše do svých rukou a i přes prohru v posledním zápase titul obhájil. Gratulujeme. O druhé místo svedli ostatní fakulty tuhý boj a nakonec o skóre vybojovala druhé místo Fakulta informatiky a statistiky.

Pro vítěze druhého ročníku Volejbalové ligy VŠE čekala milá povinnost, a to setkání s děkanem Jaromírem Veberem, který chlapcům předal vítězné ceny, pogratuloval a poděkoval za výbornou reprezentaci fakulty.

Rád bych poděkoval organizátorovi soutěže panu Boštičkovi (CTVS) za důkladnou přípravu, organizaci a koordinaci soutěže, a popřál bych mu mnoho dalších úspěšných ročníků. Dále je třeba poděkovat všem hráčům, kteří se zúčastnili letošního ročníku a sehráli velmi napínavá utkání.

Na začátku následujícího semestru startuje již třetí ročník Volejbalové ligy VŠE, a tak bych rád tímto pozval nejen nové hráče, ale také všechny zájemce o sport, kteří by se mohli této skvělé akce zúčastnit nebo jí alespoň podpořit na tribuně.

Reprezentační týmy fakult školy ve 2. ročníku Volejbalové ligy VŠE