Setkání akademické obce volejbalistů a přátel volejbalu VŠE

12. července
2017

První červnový víkend ve sportovním středisku v Dobronicích patřil již tradičně volejbalistům školy. Letošního Akademického setkání volejbalistů a přátel volejbalu VŠE se zúčastnili nejen studenti, ale pozvání přijalo i několik generací absolventů, kteří v průběhu studia vytvářeli volejbalové kolektivy

Většina generačních volejbalových kolektivů z období studia udržuje i po absolvování školy vzájemné kontakty společenské, pracovní a samozřejmě i sportovní, volejbalové. Proto byl letošní rok inspirativní pro uspořádání prestižního turnaje v šestkovém volejbale smíšených týmů Bošťa Cup 60.
Pro turnaj byly vytvořeny týmy:

„Revoluční studenti“ – absolventi, kteří začali studovat v letech kolem roku 1989, s touto generací byla založena tradice organizování letních volejbalových kurzů na Svojšíně.

„Generace SEZu“ – absolventi, kteří se účastnili jako studenti zimních kurzů na chatě SEZu v Rokytnici nad Jizerou. K této generaci patří jedinci, kteří dali impuls pro založení tradiční akce na škole volejbalového maratónu – 24 hodin volejbalu.

„Generace Spartaku Rokytnice“ – absolventi, kteří se jako studenti účastnili zimních kurzů na Spartaku v Rokytnici nad Jizerou a zorganizovali masopustní veselí krkonošských lyžníků z VŠE s panem Krakonošem.

„Baskeťáci z Dobronic“ – absolventi, kteří jako studenti se účastnili tohoto volejbalového setkání a s oblibou za ranního rozbřesku hrávali basketbal.

„FB generace“ – absolventi z období, kdy se Facebook postupně stával jediným komunikačním prostředkem studentů s vyučujícím volejbalu, tak mu FB založili, aby byl „in“. Studenti této generace byli reprezentanty svých fakult v prvních ročnících Volejbalové ligy VŠE.

„Y, Z generace“ – studenti současné generace, o kterých na Wikipedii píší, že díky využívání komunikačních a mediálních technologií si vysloužili přezdívku „digitální domorodci“ – „Kde mám telefon?“ – „Hmmm,“ KLIK KLIK CVAK CVAK… „Vyřešeno,“ KLIK… „Nějaký další problém?“.

Generační turnaj, stejně jako celé setkání, proběhly v pohodové, přátelské atmosféře a od mnoha zúčastněných bylo vysloveno přání, že za rok o prvním červnovém víkendu by se rádi opět zúčastnili. Prý mají termín již nastaven v kalendáři svého emailového účtu.

Já již také.

Za volejbal na VŠE – J. Boštička

Setkání akademické obce volejbalistů a přátel volejbalu VŠE