Studentky školy reprezentují v Pražské vysokoškolské volejbalové lize

20. května
2013

I tento akademický rok se děvčata přihlásila a reprezentovala školu v soutěži Pražské vysokoškolské volejbalové ligy. Soutěž je pořádána v průběhu akademického roku mezi fakultami některých pražských univerzit.

Proti soupeřkám z VŠCHT, FF UK, Fsv ČVUT a 2.-3. LF UK se postavily znovu rovnou dva týmy zastupující naší školu – ženy VŠE „A“ a ženy VŠE „B“. Nepravidelně v podvečerních hodinách se dívky 10krát sešly na zápasy, které byly velmi napínavé a mnohdy do poslední chvilky vyrovnané.

V družstvu VŠE ženy „B“ došlo v tomto akademickém roce v průběhu soutěže ke značné obměně hráček, kdy se na středeční tréninky přihlásila nová nadějná děvčata. Tento omlazený tým si ze začátku samozřejmě prošel fází seznamování a sehrávání, avšak na konci semestru už působil velmi kompaktně. Ačkoli se nedařilo vždy vyhrávat, utvořil se dobrý kolektiv, který se pln elánu těší na příští společnou sezónu k opětovné reprezentaci školy.

V letním semestru posílila tým děvčat a pravidelně se účastnila tréninků i zápasů zahraniční studentka programu Erasmu Saila Suoranta z Univerzity Tampere. Tímto jí děkujeme za aktivní přístup, který byl přínosem pro celý tým.

Za tým „B“ – Petra Pištěková (FFÚ)

Studentky školy reprezentují v Pražské vysokoškolské volejbalové lize